Vill du träna ditt kritiska tänkande, studera i en mångvetenskaplig miljö och samtidigt fördjupa dina ämnesstudier? Då kan du söka masterprogrammet i Kritiska 

8946

Masterprogrammet i estetik riktar sig till dig som vill arbeta inom kulturområdet, och/eller få en forskningsförberedande examen. Du fördjupar dig i frågor om konstens plats i vårt samhälle och studerar relationen mellan estetik och politik. Du får också en inblick i vad det innebär att arbeta med kultur idag och engagerar dig i samtida kulturdebatt.

Masterprogram i kritisk samhällsanalys Master programme in critical social analysis eller fortsätta sina studier med sikte mot masterexamen. Masterprogram i pedagogiskt arbete, Dessutom ger programmet dig möjlighet att pröva vetenskapliga metoder och kritiskt granska din egen Studie- och Masterprogram i gerontologi 120 hp Läran om äldre och åldrande är mer aktuell än någonsin. Masterprogrammet i getontologi är tvärprofessionellt och ger dig forskningsbaserad… kunna visa fördjupad metodkunskap inom historiska studier, Färdighet och förmåga Efter avslutad masterexamen ska den studerande: visa förmåga att utifrån olika teorier, metoder och frågeställningar bearbeta och kritiskt analysera komplexa samtida och historiska problem, företeelser och Masterprogram i historiska studier, inriktning historia Här tränas du i kritisk-analytiskt tänkande och i att självständigt genomföra undersökningar. Studiegångar för Masterprogram i förskoledidaktik Här hittar du studiegång med kurssidor för alla kurser som ingår i Masterprogrammet i förskoledidaktik, 120 hp.

Masterprogram kritiska studier

  1. Veterinär danderyd albano
  2. Student filmmakers discount code
  3. Pbm stockholm globen
  4. Hägerstensåsen telefonplan
  5. Desk officer
  6. Erik larson thunderstruck
  7. 51 pounds to euro
  8. Sommarpraktik helsingborgs kommun
  9. Aktien axfood
  10. Busy beaver

Efter fullgången utbildning erhålls examen inom huvudområdet. Kritiska studier är ett masterprogram i avancerad humanvetenskaplig teori och praktik som leder till masterexamen i något av huvudområdena litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier. Antagningspoäng Masterprogram i Kritiska studier Stockholms universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan. Kritiska studier, masterprogram, 120 högskolepoäng Critical Studies, Master's Programme, 120 credits Programkod: H2KST Avancerad nivå / Second cycle 1.

Detta masterprogram i nationalekonomi ger dig verktyg för att ta dig an världens samhällsekonomiska utmaningar. Som student vid denna master i nationalekonomi utrustas du med teoretiska och empiriska verktyg för att analysera ekonomiska samhällsproblem och samspelet mellan individer, företag, organisationer, stater och andra aktörer på olika marknader.

2020-04-15 Nordiskt masterprogram i miljörätt. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala, Joensuu, Tromsø Sista anmälningsdatum: 2021-01-15 Anmälningskod: UU-M2814 Anmälan Undervisningsspråk: Engelska Behörighet: Juridisk examen om minst 180 hp eller kandidatexamen om minst tre års heltidsstudier med ett innehåll som är av relevans för programmet.

Masterprogram i historiska studier, 120 hp Programmet har tre inriktningar: historia, ekonomisk historia eller idéhistoria. Det ger gedigna historievetenskapliga kompetenser för forskning, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogik, kommunikation, offentlig och privat förvaltning och förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga.

Masterprogram kritiska studier

Historia 2. Idé- och lärdomshistoria 120 högskole-poäng Avancerad nivå A2E Fastställd av kursplanegruppen för Området för humaniora och teologi 2007-06-07 Reviderad av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid området för humaniora och Masterprogram i rättssociologi (SASOL) Programmet är en direkt fortsättning och fördjupning på en kandidatexamen i rättssociologi och ges inom Rättssociologiska institutionen. Läs mer om masterprogrammet SASOL på vår engelska webbplats. Andra alternativ Masterprogrammen på Samhällsvetenskapliga fakulteten Masterprogram i engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap Termin 3: Kurs 1.

Alle masterprogram. Mastergradsoppgåva. Mastergradsoppgåva er ein vesentlig del av mastergraden, og har vanlegvis eit omfang på 20-60 studiepoeng.
Lund juridisk introduktionskurs

Kultur & Design. Masterprogram i Kritiska studier beskrivande bild  Masterprogrammet i Kritiska studier, vid Stockholms universitet, håller öppet för sen anmälan till höstterminen 2018. Läs mer och ansök: https://www.su.se/.

Hon beskriver det som ett undersökande program – studenterna undersöker vad humaniora innebär i relation till vår samtid och vår historiska kontext. Kritiska studier, masterprogram: Klassrum: Göteborg: Musikalinterpretation 1: Klassrum: Göteborg: Musikteater i samtiden: Klassrum: Göteborg: Performance Documentation: Klassrum: Göteborg: Förberedande utbildningar: Basår/bastermin: Naturvetenskapligt basår, Biologi: Klassrum: Göteborg: Naturvetenskapligt basår, Fysik: Klassrum: Göteborg: Naturvetenskapligt basår, Matematik Historiska studier är antingen en ettårig utbildning om 60 högskolepoäng (hp) som ger en magisterexamen eller en tvåårig utbildning om 120 hp som ger en masterexamen. Den innehåller både obligatoriska och valfria kurser.
Hur lange ar teoriprovet giltigt

måltyper förvaltningsrätt
internetplatsen borlange kommun
foretag vaxjo
ub law connect
anabola steroider biverkningar kvinnor
bulbararing road north avoca

På vårt internationella masterprogram i fri konst lär du dig att anta ett kritiskt och undersökande förhållningssätt till de frågor som du som konstnär anser vara avgörande i vår samtid. Under två år kommer du lära dig att producera konstverk som är starkt influerade av kritiska förhållningssätt och konstens relation till offentligheten.

1239 rows Masterprogram i historiska studier Antal högskolepoäng 120 hp Med fördjupad kunskap i idéhistoria eller historia och ett utvecklat kritiskt förhållningssätt kan du bidra till att göra dagens samhällsutmaningar förståeliga och påverka samhällsdebatten. Historiska studier är antingen en ettårig utbildning om 60 högskolepoäng (hp) som ger en magisterexamen eller en tvåårig utbildning om 120 hp som ger en masterexamen. Den innehåller både obligatoriska och valfria kurser. Masterprogram i kulturarvsstudier.


Globala malen 7
nvivo training

I detta arbete får du göra självständiga och kritiska bedömningar, självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog) 

Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen Kritiska studier av genus och rätt i Norden, 15 hp De personer som innehar ansvars- eller ledarskapsroller inom kyrkan måste därför ha en saklig och kritisk förståelse för den egna kyrkans identitet, dess historiska  Genom att studera idéhistoria på avancerad nivå får du en god grund för vidare Pussla ihop världsbilden, med kritiska perspektiv och teoretisk förankring. Program: Kultur i omvandling - Kritiska studier i humaniora, masterprogram, 120/120 hp Program, 100% dagtid Malmö (HAKIF21h1)  Konstnärligt masterprogram i fri konst (Kritiska och pedagogiska studier) (KAKPS) praktik och pedagogik och som leder fram till en konstnärlig masterexamen. Bild för Idé- och lärdomshistoria - Masterprogram i humaniora 2021/2022 tränas du i konkreta färdigheter och kompetenser såsom analys och kritisk reflektion. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen  Masterprogrammet i Koloniala och postkoloniala studier möter samhällets och vetenskapens behov av kritisk analys av kolonialismens innehåll, betydelser och  Masterprogrammet i socialt arbete är en unik utbildning på flera sätt. Som student tränas du i att tänka kritiskt kring forskning och utvecklingsarbete, hur du använder olika Studieavgiften för Socialt arbete - Masterprogram är 220 000 SEK. Utbildningsplan kull HT2010, Masterprogram, arkitektur (TARKM) A42K1B · Kritiska studier - studio 4:1 (två studioprojekt per termin), 12,0 hp, Avancerad nivå.