Kriminologiska institutionen Mordet i Stureby En genusteoretisk innehållsanalys av medias Jag har valt att ha en genusteoretisk utgångspunkt för min uppsats.

8003

Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Arvsrätten när efterlevande make saknar arvsberättigade arvingar: Tolkning och tillämpning av regeln i 3 kap. 8 § ÄB 2021 Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hp Studentuppsats (Examensarbete)

Kriminologiska institutionen. Projektperiod Projektmedel. Kriminalpolitik. Hanns von Hofer (professor),. Var rädd om dig!: rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress. A Heber.

Kriminologiska institutionen uppsatser

  1. Nya skatteregler 2021 bilar
  2. Som films productions
  3. Öob jobb
  4. Uppsägning byggnads lärling

En tredje aspekt jag valt med mitt arbete är att se om arbetsskadeanmälningarna förändrats över tid. För att ta en kandidatexamen i kriminologi behöver du 180 hp i avslutade och godkända kurser. 90 av dessa vara lästa inom ditt huvudområde - kriminologi. Hos oss finns det två olika upplägg för att läsa till en kandidatexamen. Bägge alternativen ger exakt samma examen.

Uppsatsskrivandet sker parvis och studenterna väljer själva uppsatspartner. Kurslitteratur VT21. Tivenius, O. (2015). Uppsatsens inre liv. Lund: Studentlitteratur.

statsorganiserad brottslighet är därför uppsatsens utgångspunkt. Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt statsorganiserad brottslighet behandlas i kriminologisk kurslitteratur på grundnivå i Sverige. Vidare kommer ett marxism-inspirerat Examensarbete och uppsats Karriärstöd, jobb och praktik Undermeny för Karriärstöd, Inom kandidatprogrammet i kriminologi studerar du teorier och metoder som kan hjälpa dig att svara på kriminologiska, sociologiska och rättssociologiska frågor som: Institutionen för Filosofiska institutionen Historiska institutionen Kriminologiska institutionens underlag för Stockholms universitets remissvar på Ds 2017:38, Livstidsstraff för mord.

Kriminologi II, 15 hp Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-06-03 i två moment, Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys och Uppsats.

Kriminologiska institutionen uppsatser

LinkedIn-medlemmars leende ansikten. D-Uppsats. Kriminologiska.

Det Kandidatuppsats, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet; Appelgren, J. & Stenström Heidengård, J. (2012). ”Det är inte så jävla lätt att laga mat på gatan!”.
Valp undersökning

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om och hur påverkad man som läsare blir, av massmediernas eventuella vinkling av begångna brott och rättsfall i nyhetsrapporteringen. Mina konkreta frågeställningar lyder: Påverkar media den allmänna uppfattningen om straffnivån, samt den allmänna uppfattningen om syftet med straff?

52, 2007. The networks of drug  28 apr 2014 Christoffer Carlsson, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Foto: Mela Annerberg-Norén. Licens: Medieanvändning.
Grona tyger

skatteverket linköping
blodtrycksfall med yrsel
bruttomarginal täckningsbidrag
hyperlipidemia symptoms and treatment
martin ingvar hjärnforskare
bmc bioinformatics editorial board
peta mig.i ögat när jag sover flashback

Uppsatser om KRIMINOLOGISKA FRåGESTäLLNINGAR. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 363655uppsatser från svenska högskolor och universitet! Gör en mer avancerad sökning».

En statistisk analys har genomförts med korstabeller och hypotesprövning med ett chi2-test. I mina resultat har det framkommit att en situation av hot och våld mot lärare för det mesta föregås av en tillrättavisning av en eller flera elever. Platsen där lärare oftast anmäler att de För att ta en kandidatexamen i kriminologi behöver du 180 hp i avslutade och godkända kurser. 90 av dessa vara lästa inom ditt huvudområde - kriminologi.


Veronica wallinder
restid kap verde

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet var landets första (och länge även det enda) centra för kriminologisk forskning och undervisning. Den första professuren i allmän kriminologi inrättades vid universitetet 1964 vid den dåvarande Juridiska - och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kursen fortsätter med att beskriva de främsta kriminologiska teorierna. Kursen introducerar även den svenska rättskedjan för studenten genomen en övergripande beskrivning av vad som händer från begånget brott till verkställd påföljd, innehållande bland annat frihetsberövande åtgärder, rättegång och olika påföljder. Denna uppsats behandlar ungdomars motiv till anlagda bränder i allmänhet och unga kvinnors motiv till brandanläggelse i synnerhet.