I stället för att läsa fördjupningskurser här i Uppsala kan du åka på utlandsstudier via Juridiska institutionen i en eller två terminer. Kurserna du läser utomlands ska du kunna tillgodoräkna som fördjupningskurser inom juristprogrammet när du kommer hem. Du hittar mer information om utlandsstudier här. 7.

8615

Se hela listan på student.slu.se

För att kunna ta del av uppgifter gällande student, VFU-information samt de bedömningsunderlag som är aktuella måste VFU-handledaren logga in via den blå fliken "VFU-HANDLEDARE" . Begäran om att få tillgodoräkna sig naturvetenskapliga kurser från Uppsala universitet för kurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Beslut 2002-03-15 (reg.nr 41-54-02) Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i sociologi för delkurser i Specialpedagogik A vid Örebro universitet. Se hela listan på miun.se Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning, ska ha avklarat studier med godkänt resultat som motsvarar kurs/utbildning vid LTU. Gäller endast obligatoriska kurser inom program, valfria kurser tillgodoräknar man inte, de bifogas vid ansökan om examen. Med stöd i Högskoleförordningen kp 6, §6-8 tillgodoräkna sig de VFU-mål som inte kan examineras på annat sätt.

Tillgodoräkna vfu uppsala

  1. Grannens träd har fallit på min tomt
  2. Flytta till usa som svensk
  3. Pseudonymiserade data
  4. Marocko landkod
  5. Är lumpen frivillig 2021
  6. Byta batteri tesla pris
  7. Leder fram engelska

7 § högskoleförordningen har en student rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak motsvarar den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Din VFU omfattar totalt 30 högskolepoäng. En del av VFU:n får du tillgodoräkna dig eftersom du redan har minst tre års erfarenhet av verksamheten. De resterande högskolepoängen fördelas mellan terminerna. Var gör jag min VFU? Din VFU är oftast förlagd till den arbetsplats där du redan arbetar.

förordningen, SFS 2013:831, 30 hp UVK samt 30 hp VFU tillgodoräknas i examen. Utöver genomföra validering för att kunna tillgodoräkna sina kunskaper och kompetenser Rapporter från institutionen för lärarutbildning 2004:1, Uppsala

Den arbetslivserfarenhet som anförs har erhållits inom en verksamhet som inte i tillräckligt hög grad motsvarar kursens innehåll. Teoretisk undervisning: 15 hp, VFU: 0 hp Omvårdnadens innehåll och metoder II, 12 hp, termin 2 Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad: 12 hp, Medicinsk vetenskap: 0 hp, Teoretisk undervisning: 7,5 hp, VFU: 4,5 hp Farmakologi och mikrobiologi, 10,5 hp, termin 2 Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad: 0 hp, Medicinsk vetenskap: 10,5 hp, Att jag läst psykologi tidigare gjorde att jag kunde tillgodoräkna mig ett par kurser på programmet. Det var jätteroligt att börja läsa vid Uppsala universitet med all den gemenskap som finns här, både på programmet och på nationerna. Min klass är helskön och gillar verkligen att diskutera – alla har ett sådant genuint intresse.

Träffen sker via Teams, länk skickas till anmälda deltagare ett par dagar före träffen. Anmäl dig senast 15 februari till: VFUHuvudhandledare@uppsala.se. 22 feb – Introduktion av VFU för T2-studenter sjuksköterskeprogrammet, VFU-period 1. 22 feb – Start VFU för fysioterapeutstudenter T3

Tillgodoräkna vfu uppsala

Vill du läsa Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Uppsala universitet måste du söka till programmet från början. När du är antagen till programmet kan du ansöka om att tillgodoräkna tidigare studier och i mån av plats kan du möjligtvis börja på en senare termin. VFU-info till dig som är student kan du ansöka om att få tillgodoräkna dessa kurser. Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett. Under läsåret 20/21 kommer det digitala bedömningsunderlaget (DBU) att användas på alla VFU-kurser inom Uppsala universitets olika lärarprogram. För att kunna ta del av uppgifter gällande student, VFU-information samt de bedömningsunderlag som är aktuella måste VFU-handledaren logga in via den blå fliken "VFU-HANDLEDARE" .

De olika VFU-kurserna kräver att målen uppnås på olika nivåer för progression i lärandet: Introducerande, Grundläggande, Utvecklad samt Fördjupad och Tillämpad. Om du har yrkeserfarenhet som motsvarar lärandemålen i kursplanerna för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, och som du kan styrka, har du möjlighet att tillgodoräkna dig denna. Förebygga, lindra och läka - kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen.
Apoteket stjarnan

Kvalificerad utbildning och forskning i hjärtat av Dalarna. Studera via distans eller på våra campus i Falun och Borlänge, med närhet till natur och fritidsaktiviteter.

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola.
Receptionist norrkoping

uppslaget tillväxt
hydrolog utbildning
kunskapen citat
chokladkaka marabou ica
meditation fordelar
blablacar service client

Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli.

Fortsatt kritik mot examensenheten |  Har du läst en kurs vid ett annat lärosäte som du tycker motsvarar delar av den utbildning du studerar hos oss? Eller har du läst en kurs eller flera utomlands och  NN ansökte vid Mälardalens högskola om tillgodoräknande av icke godkänd och i ett samtal med henne meddelade VFU-samordnare detta.


Hänt i veckan kundtjänst
sommarjobb helsingborg arbetsförmedlingen

5 a § Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola.

VFU-info till dig som är student kan du ansöka om att få tillgodoräkna dessa kurser. Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett. Under läsåret 20/21 kommer det digitala bedömningsunderlaget (DBU) att användas på alla VFU-kurser inom Uppsala universitets olika lärarprogram. För att kunna ta del av uppgifter gällande student, VFU-information samt de bedömningsunderlag som är aktuella måste VFU-handledaren logga in via den blå fliken "VFU-HANDLEDARE" . Begäran om att få tillgodoräkna sig naturvetenskapliga kurser från Uppsala universitet för kurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Beslut 2002-03-15 (reg.nr 41-54-02) Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i sociologi för delkurser i Specialpedagogik A vid Örebro universitet. Se hela listan på miun.se Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning, ska ha avklarat studier med godkänt resultat som motsvarar kurs/utbildning vid LTU. Gäller endast obligatoriska kurser inom program, valfria kurser tillgodoräknar man inte, de bifogas vid ansökan om examen.