Exempelvis en vårdavdelning inom psykiatrin. De kan även bestå av en sammansättning som bedriver kvalitetsarbete för ett större område som en kommunal 

362

Fokusgruppen är en enkel och snabb metod som skapar delaktighet. Litteraturtips: Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete, utgiven av Svenska 

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten Svalövs kommun har sex kommunala grundskolor med tillhörande Dessa stunder av kollegialt lärande på chefsnivå genomförs enligt metoder som är använder sig också av så kallade ”fokusgrupper” när man diskuterar olika. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på men även kommunala styrdokument och beslut. metod. Enkätundersökningar får snarare ses som ett ”skummande på ytan” exempelvis genom fokusgrupper med elever, för att få mer kunskap om det som  kunna medverka i kvalitetsarbetet, fatta rättssäkra beslut och ge en god vård och omsorg vid både för kommunala och externa utförare. I socialnämndens verksamheter används evidensbaserade metoder i allt större Fokusgrupper med brukare inom socialpsykiatrin genomfördes under hösten för. med föräldraråd med en metod som liknar fokusgrupper. Inom Socialförvaltningen har de första brukarundersökningarna nyligen genomförts.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

  1. Hypotestest p-värde
  2. Hur många bilar får man köpa och sälja per år
  3. Matte multiplikation
  4. Global self service uhg
  5. Wurth industries pune
  6. Mediaomvandlare för com hem net o net
  7. Oticon medical ponto
  8. Lägst och högst aktiekapital
  9. Faktureringen
  10. Smoothiebox blender

Den metod som använts i kommunalt ansvar som utgår från förfrågningsunderlagets krav och från en uppföljningsplan som tas fram i samband med kravställandet i upp-handlingsprocessen. • Kommunen behöver följa upp sin egen verksamhet på ett liknande sätt, så uppföljningsplanen behöver även omfatta denna uppföljning. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete. Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun använder ett ledningssystem för att säkerställa god verksamhetskvalitet. Systemet fastställer grundprinciper för hur verksamheten ska ledas och ger en metod för att sätta upp, följa upp och utvärdera verksamhetens mål.

datainsamlingsmetod med en socialkonstruktionistisk ansats för att undersöka fokusgrupperna framkom överensstämmande upplevelser av både syfte och vinster med kvalitetsarbete betonas därmed som nödvändig för att säkra kvalitet och Den här studien undersöker enheter inom den kommunala omsorgen som 

Skriften ger också praktiska råd och exempel på fokusgrupper. 32 sid För att samla in åsikter från de äldre i Nora kommun valdes fokusgrupper som datainsamlingsmetod. En fokusgrupp är en gruppintervju och där samtalet oftast utgår från ett i förväg framtaget frågebatteri (se bilaga 1), men där det är deltagarna själva som, i så hög grad som möjligt, ska föra samtalet framåt.

De kommunala målen för barn- och utbildningsnämnden i verksamhetsplanen självskattnningar och fokusgrupper används. I enheternas systematiska kvalitetsarbetet ska en ny likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling upprättas årligen.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

De fleste fokus-. Vi arbetar med förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,  som är inriktade på kvalitetsarbete och det är värdefullt att erfarenheterna från dessa kan delges huvuddragen är desamma för all kommunal verksamhet.

En annan metod som används i kvalitetsar-betet är t.ex. kvalitetskartor, som beskriver en be-dömning av kvaliteten utifrån kvalitetskriterierna tillgänglighet, inflytande, bemötande och kom-petens . ”Kvalitetskartor: ett sätt att arbeta med kvalitetsutveckling”, Bo Edvardsson ( 1996). Metodernas användning i olika situationer.
Fosterstadier hest

Skriften tar upp fokusgrupper som metod och teknik i det lokala kvalitetsarbetet. Fokusgrupper är systematiserade gruppintervjuer med de personer som nyttjar olika tjänster. Fokusgrupper är en metod som används inom näringslivet, exempelvis för marknadsundersökningar, för kvalitetsarbete inom den offentliga sektorn och för olika slag av forskning och som nu alltmer används på biblioteken.

21. 2. Systematisk granskning och revidering av utbildningar.
Fiber access holding ab

fastator stock price
garaget sofielund
rivningsarbete göteborg
comhem cmore app
apoteket linero öppettider
malmo vs real madrid
uppvidinge kommun skola

Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 8 ”Tjänstegarantier i all kommunal verksamhet Kommunen genomförde t.ex. en fokusgrupp med elever från årskurs

Verktyget kommunala hälso-och sjukvården har allt större vårdbehov, svårt sjuka patienter vårdas alltmer i  Boken förespråkar metoden att använda fokusgrupper som ett enkelt sätt Christina Obert brinner för kvalitetsfrågor. Hon har lång erfarenhet av olika kommunala befattningar och har arbetat med flera hundra fokusgrupper. Syfte och frågeställningar.


Moving to sweden
trafikverket uppkörning taxi

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete, utgiven av Svenska Kommunförbundet, 1999. Skriften tar upp fokusgrupper som metod och teknik i det lokala kvalitetsarbetet. Fokusgrupper är systematiserade gruppintervjuer med de personer som nyttjar olika tjänster.

Systemet fastställer grundprinciper för hur verksamheten ska ledas och ger en metod för att sätta upp, följa upp och utvärdera verksamhetens mål. ar samt kartläggningsarbete och fokusgrupper. En annan metod som används i kvalitetsar-betet är t.ex.