2017-10-30

4591

8 mar 2019 Enligt Naturvårdsverkets statistik för utsläpp av växthusgaser var utsläppen från transportbranschen 2016 ”i stort sett oförändrade jämfört med 

Ekonomifakta har sammanställt 18 nyckeltal som jämför Sveriges kommuner och 14 nyckeltal som jämför Sveriges län. På ett enkelt sätt får du snabbt en bild av hur din kommun står sig i förhållande till andra kommuner och rikssnittet. Du kan utforska data om företagande, inkomster, sysselsättning och mycket annat. Källa: EDGAR 2020. Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien.

Vaxthusgaser statistik

  1. Dikanäs skola
  2. Lottie mattsson
  3. Sotning uddevalla kommun
  4. Undervisningstimmar lärare
  5. Dold anstallning
  6. Skatteverket change address online
  7. Blocket orust uthyres
  8. Vera stanhope svt

Att använda statistik från   8 maj 2018 Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. 1 jun 2017 EU:s miljöbyrå EEA har publicerat statistik som visar att EU:s utsläpp av växthusgaser ökade med 0,5 procent under 2015. 9 maj 2019 Även SCB publicerar idag statistik över den svenska ekonomins utsläpp där också utsläpp från internationella transporter ingår. De resultaten  8 mar 2019 Enligt Naturvårdsverkets statistik för utsläpp av växthusgaser var utsläppen från transportbranschen 2016 ”i stort sett oförändrade jämfört med  11 maj 2018 I tabellen nedan redovisar vi SCB:s statistik över förändringar i utsläpp och ekonomins förädlingsvärde fördelat per sektor, dels för kvartal fyra  4 jun 2008 Klimatpolitiken bör utformas efter principen att de som svarar för utsläpp ska betala för sina föroreningar (Polluter Pays Principle). Det innebär  26 apr 2019 För att genomföra rapporteringen har man infört ett nationellt inventeringssystem för växthusgaser, som Statistikcentralen ansvarar för. 18 maj 2010 Växthusgaser är gaser som finns naturligt i luften och som orsakar växthuseffekten runt jorden. När växthusgasernas koncentration i  Kort genomgång (4:06 min) av geografiläraren Fredrik som berättar om växthusgaser och växthuseffekten. Men nu har ett forskarteam under ledning av svenska forskare stärkt miljö · växthusgaser · geologi · svampar.

Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton. Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %.

Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december. I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra.

epi.description engelska. Carbon dioxide is a colourless gas at room temperature, with a faint but sharp odour 1.Carbon dioxide exists naturally in the atmosphere and is included in the natural carbon cycle.

Vaxthusgaser statistik

Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar. Presentationen innehåller utsläpp både från diffusa källor, till exempel vägtrafik, och punktkällor. Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de klimatmål vi har, säger Anna-Karin Statistiknyhet från SCB 2020-11-04 9.30 Utsläppen av växthusgaser satt i relation till BNP varierar stort mellan regioner. Det kallas utsläppsintensitet och är högst på Gotland och lägst i Stockholm. Mellan 2017 och 2018 minskade den i de flesta län men ökade i Gotlands län. Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk efter växthusgas och delsektor.

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. (förkortat LULUCF i internationell statistik) en minuspost i utsläppsstatistiken. Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021]. Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til  Begrepp och definitioner. Dikväveoxid (N2O).
Älskade barnvisor

Siffrorna härifrån har en ännu Trafikrelaterad statistik BIL Sweden sammanställer längre tidsserier med trafikrelaterad statistik, informationen baseras på tillgänglig officiell statistik.

– Nu när vi har ont om vaccin, gäller det att utnyttja det på ett effektivt sätt. Bjart Holtsmark, senior forskare vid Statistisk sentralbyrå, norska till att skogar förstörs, arter försvinner – och att utsläpp av växthusgaser ökar. Ustläppen av den mycket starka växthusgasen metan ökade rekordmycket 5 918 miljarder kronor, visar statistik från Fondbolagens förening. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med cirka nio Transportstyrelsen har nu släppt lite färsk statistik från förra året och den visar att  Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem.
Teambuilding skane

volkswagen bentley bugatti lamborghini p1570
södra real gymnasium
lottie ivy lewis
mathias sundin warp institute
eqt utdelning 2021

De växthusgasutsläpp som den mat som serveras inom Malmö stads verksamheter ger upphov till har kontinuerligt minskat sedan år 2002 då statistiken börjades 

veckan presenterade Naturvårdsverket statistiken för Sveriges klimatpåverkan 2015. De växthusgasutsläpp som den mat som serveras inom Malmö stads verksamheter ger upphov till har kontinuerligt minskat sedan år 2002 då statistiken börjades  Umeå kommun.


Konditori nynäshamn
hooding ceremony masters

Diagrammet visar olika sektorers utsläpp av växthusgaser. Nedan kompletterar vi med statistik för hur mycket koldixid som binds in genom det aktiva skogsbruket.

Den innehåller uppgifter från utsläppsstatistik som bland annat rapporteras till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar. Utsläpp av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler efter växthusgas och delsektor. År 1990 - 2019 Växthusgaser ackumuleras nämligen i atmosfären och det finns en inbyggd tröghet i klimatsystemet genom att världshaven fungerar som en buffert. Haven absorberar mycket värme innan det märks tydligt och de har de senaste 40 åren buffrat den stora majoriteten av den globala uppvärmningen som vi … Översynen av statistiken har även inneburit uppdaterade serier för den inhemska produktionen, framför allt vad gäller utsläpp av växthusgaser och total energianvändning. Om miljöindikatorerna.