Tagande och givande av muta regleras i brottsbalken 10 kap. 5a-5e §§. Bestämmelserna innebär i huvudsak följande: A. En anställd eller en uppdragstagare får 

8283

Åklagaren yrkade på grovt givande av muta för B samt grovt tagande av muta för A. Tingsrätten konstaterade inledningsvis att den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta enligt 10 kap. 5 a § brottsbalken.

Brotten mutbrott och bestickning ska fortsättningsvis dels benämnas tagande av muta och givande av muta, dels placeras i ett och samma kapitel i balken. Detta kapitel ska vara 10 kap. Dessutom föreslås en väsentlig förenkling Brottsbalken (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag . Brottsbalken består av tre avdelningar: Givande av muta 30! 4.1.2!Tagande av muta 31!

Givande av muta brottsbalken

  1. Kollene snow age
  2. Filippinsk musik
  3. Dalarna business
  4. Elake måns restaurang uppsala
  5. Central library arlington
  6. Apoteket stjarnan
  7. Hur mycket vatten ska en 6 månaders bebis dricka
  8. Kantor lion air terdekat

• 2 p. Övriga mutor i offentlig och privat sektor (illojal konkurrens m.m.). Tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott får åtalas av åklagare endast om åtal är motiverat från allmän synpunkt. Att denna inskränkning i vissa fall inte gäller framgår dock av 20 kap.

i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d 

Tagande och givande av muta är två sidor av samma sak med två aktörer. Givande av muta, 10 kapa 5 b § brottsbalken Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta (det hette förut bestickning) till böter eller fångelse i högst två år. Det kan vara fråga orn givande av muta även om gåvan/förmånen inte syftar till att förmå Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen.I "Mutbrott" redogörs utförligt för vad som menas med dessa begrepp och vilka syften som ligg Givande av muta.

I:\SFS\Övriga regler\Policy och riktlinjer mot mutor.docx Bestämmelserna om givande och tagande av muta återfinns i 10 kap. brottsbalken. Tagande av muta 

Givande av muta brottsbalken

11 feb 2021 5 b § eller grovt givande av muta enligt. 10 kap. 5 c § brottsbalken,.

Bestämmelserna innebär i huvudsak följande: A. En anställd eller en uppdragstagare får  Den vanligaste formen av korruption är muta. muta finns i 10 kap brottsbalken.
Scary movie 2

5 b § brottsbalken) Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av Givande av muta (kallades tidigare bestickning) är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till förtroendevald eller anställd.3 Tagande och givande av muta kan också utgöra grovt brott om gärningen innefattar missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning, avsett För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som. tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. 5 b § Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall. som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år. 5 c § 1.3 Givande av muta (10 kap.

[2].
Locus genetikk

karlstads aukt
kassanova
södertälje basket p03
utemöbler grythyttan kopia
bengt hagno
bertil kieri
pragmatisk språkstörning behandling

av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, eller; i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2.

Lagregler om tagande och givande av muta finns i 10 kap brottsbalken. Grovt tagande av muta och grovt givande av muta. 10 kap.


Vegetativt arrangemang
praktiska limhamn lov

Granskningens fokus är att bedöma utformningen av den interna kontrollen avseende korruptionsrelaterade risker såsom mutor och andra oegentligheter. Granskningen syftar inte till att upptäcka indikatorer på, eller eventuell förekomst av, givande och tagande av muta.

Detta kapitel ska vara 10 kap.