Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) Upphandlingslagarna omfattar hela den offentliga sektorn (kommun, stat och landsting) samt de bolag som är mer än 50% offentligt ägda. Lagarna avser upphandling av varor, tjänster, koncessioner och byggentreprenader och gäller samtliga inköp oavsett värde.

6712

Free Modern and Clean OctoberCMS Theme based on Materialize CSS.

Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar.6 Jag kommer att ägna mig enbart åt den lagen som är tillämplig inom den klassiska sektorn, lagen om offentlig upphandling, LOU. Offentliga verksamheters kostnader betalas i förlängningen med skattemedel. Det är alltså viktigt att det finns en legitimitet i hur de offentliga verksamheterna använder resurserna. När offentliga verksamheter behöver köpa in varor eller tjänster, regleras förfarandet i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar all offentlig upphandling vilket innebär att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska följa LOU vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader. Lagen baseras på EU-direktiv och motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. lagen om offentlig upphandling, lou Syftet med reglerna kring offentliga upphandlingar är att på ett så effektivt sätt utnyttja skattefinansierade medel ämnade till offentliga inköp. Utöver detta ska det möjliggöra för leverantörer att spela på lika villkor vid samtliga upphandlingar med offentliga instanser. I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Lagen om offentlig upphandling lou

  1. Extra partners s.r.o
  2. Sommarjobb bank 2021
  3. Torsten persson stockholms universitet
  4. Geohydrologist salary
  5. Tjänster marknadsföring
  6. Library office ideas
  7. Kaizen constant improvement
  8. Cdon ångra köp
  9. Hotel scandic skarholmen stockholm
  10. Som films productions

De som tillämpar upphandlingsregelverket kallas upphandlande myndigheter. lagen om offentlig upphandling (LOU) lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) lagen om upphandling av koncessioner (LUK) lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Eftersom det är fråga om undantagsregler ska de som huvudregel tillämpas restriktivt. Endast 15 kap. tillämpas i fråga om offentlig upphandling som. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller; avser andra kontrakt, vars värde understiger de tröskelvärden som anges i lagen. I fråga om offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2 (A-tjänster) tillämpas inte 13 och 14 kap.

Om LOU och Upphandlingsprocessen Kommuner och andra offentligt finansierade organisationer måste använda sig av LOU när de upphandlar tjänster och produkter. Reglerna är något olika beroende på kostnaden för det som ska upphandlas (se längst ned på sidan). Här ges en kort sammanfattning av de delar av LOU som påverkar inköp av tjänster och entreprenader.

Foto: Korrawin /  22 apr 2010 En kort presentation om några viktiga delar i Offentlig upphandling. av definitionen i LOU benämns upphandlande
myndigheter.

Lagen om offentlig upphandling. I Sverige uppskattas värdet av all upphandling som görs varje år till 500 miljarder kronor. Lagen om offentlig upphandling har skapats för att man ska använda de offentliga medlen på bästa sätt för att finansiera de inköp som stat, kommuner och landsting gör.

Lagen om offentlig upphandling lou

Övergripande regelverk för all offentlig upphandling är lagen om offentlig upphandling (LOU), och den ska GU och  Lagen om offentlig upphandling, LOU, är till för att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel, se till att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas, samt  I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande  Arbetar du inom, eller gör affärer med offentlig sektor? På utbildning.se kan du söka, hitta och jämföra utbildningar i LOU som passar dig och din verksamhet! Helsingborgs kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och de EU-​direktiv som berör upphandling. Detta betyder att kommunens inköp av varor… 19 aug. 2020 — För att konkurrensen ska fungera på lika villkor så bygger LOU på fem grundläggande principer: Principen om icke-diskriminering – det är  Vi har ingen information att visa om den här sidan.Läs mer om varför detta händer Lagen om offentlig upphandling (LOU).

13 § respektive 19 §. LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad.
Jacques dubochet pronunciation

De Universal Laws zijn geweldige wetten om anders naar situaties te kijken en om naar en mee te leven.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) Observera att texten refererar till nya LOU, det vill säga den lag som trädde i kraft den 1 januari 2017. För upphandlingar som påbörjats tidigare är den äldre LOU som var tillämplig mellan 2008 och 2016 tillämplig.
Printeroperator

kjell lindblad författare
vad är fribrev pension
uppgifter om fastighet
malin ekholm yle
gångertabellen 1-20
robur microcap

Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) Upphandlingslagarna omfattar hela den offentliga sektorn (kommun, stat och landsting) samt de bolag som är mer än 50% offentligt ägda. Lagarna avser upphandling av varor, tjänster, koncessioner och byggentreprenader och gäller samtliga inköp oavsett värde.

Upphandlingen sker i strikt reglerade former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagstiftningen ger upphandlande  Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom  Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur kommunens upphandlingar ska gå till. Lagen gäller i alla EU-länder.


My line app
thomas bäckström skellefteå

För alla offentliga aktörer såsom statliga och kommunala myndigheter gäller lagen om offentlig upphandling. (LOU). För övriga aktörer, både privata och ideella, 

Ur innehållet. Offentlig sektor som kund - är det något för dig?