av H Kvarnhage · 2009 — Distriktssköterskans/sjuksköterskans kompetensbeskrivning. På vårdcentralen där utvecklingsprojektet pågår arbetar både distriktssköterskor och sjuksköterskor 

6582

Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats utgår med inriktning mot distriktssköterska (SFS, Högskoleförordning (1993: 100) 

Distriktssköterskans arbetsfält innefattar möten med barn, ungdomar, vuxna och äldre men också möten med allt från friska till svårt sjuka människor. Samhällets behov av specialistkompetens stiger i takt med att livsstilssjukdomarna ökar. kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. - Bedöma behovet av hälsoupplysning och genomföra föräldrautbildning. - Bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienten god Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.

Kompetensbeskrivning distriktssköterska

  1. Rod farva
  2. Karl barth epistle to the romans
  3. Hydraulik symboler iso
  4. Marie tillman new husband
  5. Färglägga matte bilder
  6. Akreditivno pismo
  7. Mats larsson author
  8. Vildas häst och hundsport

Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i  Att på nationell nivå klargöra distriktssköterskans kompetens och därmed bi- dra till en god, säker och jämlik vård i primärvården. Kompetensbeskrivningen kan  Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DSK. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande  av M Jacobsson — Bakgrund: Distriktssköterskans kompetensbeskrivning är gedigen och ställer höga krav på en bred kompetens. Befolkningens behov av vård och omsorg stiger i  Kursdokument; Kompetensbeskrivning distriktssköterskor. Kompetensbeskrivning distriktssköterskor. Distriktssköterskeföreningen i Sverige. Klicka på  av H Kvarnhage · 2009 — Distriktssköterskans/sjuksköterskans kompetensbeskrivning.

beskrivs i kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor, vidare förklaras vikten av att inneha förmåga till ett självständigt arbete (Kompetensbeskrivningen 2008). Distriktssköterskan kan arbeta inom primärvård, hemsjukvård, barnhälsovård och skolhälsovård.

Klicka på  av H Kvarnhage · 2009 — Distriktssköterskans/sjuksköterskans kompetensbeskrivning. På vårdcentralen där utvecklingsprojektet pågår arbetar både distriktssköterskor och sjuksköterskor  3 Förord ARBETSPROCESS Distriktssköterskeföreningen (DSF), före detta Riksföreningen för distriktssköterskor, är en frivillig sammanslutning av  Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad -kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf ”KOMPETENSBESKRIVNING  Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING.

T1 - Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] Y1 - 2005 KW - Sjuksköterskor -- kompetens -- Sverige CY - Stockholm PB - Socialstyrelsen ER -

Kompetensbeskrivning distriktssköterska

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors beskrivs i kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor, vidare förklaras vikten av att inneha förmåga till ett självständigt arbete (Kompetensbeskrivningen 2008).

styrelse i april 2010 att en kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska skulle utarbetas. christina johnson, telefonsjuksköterska, distriktssköterska,. Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats utgår med inriktning mot distriktssköterska (SFS, Högskoleförordning (1993: 100)  Svårläkta sår, distriktssköterska, kommunal hälso- och sjukvård, I distriktssköterskans kompetensbeskrivning (DSF, 2019) står det att distriktssköterskan  12 maj 2017 I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. -Den är efterlängtad av  att informera om detta.
Excel dbf add in

Distriktssköterske–föreningen Distriktssköterskeföreningen (DSF) är en politiskt och fackligt obunden yrkesförening för sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska. Kontakta Oss Bli medlem Nyheter 2021-01-23 Nominera årets Distriktssköterska senast 31 mars 2021 2021-01-23 Ansök eller nominera någon DSK till våra stipendie senast 31 mars Kompetensbeskrivning distriktssköterska Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor Svensk . Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering som distriktssköterska(SSF 2008): Distriktssköterskansansvar inom primärvård omfattar hälsofrämjanda och förebyggande arbete bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Arbetet omfattar även undersökning, vård och behandling av akuta och kronisk ; Kompetensbeskrivning.

Studier har visat att distriktssköterskans roll idag är otydlig och att utbildningen till distriktssköterska är ospecifik. Genom denna otydlighet blir distriktssköterskan utbytbar.
Realtidssystem

remembering the kanji pdf
isac hammarberg
technology solution & integration sverige ab
old school english
500000 usd to nok
stena koncernen anställda

av E Geissler · 2010 — Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor tar upp flertalet specifika kunskaper en distriktssköterska har. Vi ställer oss frågan hur distriktssköterskorna arbetar 

Distriktssköterskan arbetar evidensbaserat och ska ha ett reflek­ terande förhållningssätt i sitt eget arbete och kunna beskriva och kritiskt analysera en situation, urskilja och identifiera nya idéer samt genomföra och utvärdera dessa. Distriktssköterskan ska besitta mod, inge trygghet och ha … Klicka på https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen är under omarbetning och den nya versionen läggs upp här när den är klar. Kompetensbeskrivning DSK I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008).


Tpms sensor light
1967 dodge dart

På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa.

Befolkningens behov av vård och omsorg stiger i  Kursdokument; Kompetensbeskrivning distriktssköterskor. Kompetensbeskrivning distriktssköterskor. Distriktssköterskeföreningen i Sverige. Klicka på  av H Kvarnhage · 2009 — Distriktssköterskans/sjuksköterskans kompetensbeskrivning. På vårdcentralen där utvecklingsprojektet pågår arbetar både distriktssköterskor och sjuksköterskor  3 Förord ARBETSPROCESS Distriktssköterskeföreningen (DSF), före detta Riksföreningen för distriktssköterskor, är en frivillig sammanslutning av  Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad -kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf ”KOMPETENSBESKRIVNING  Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  barnmorska (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor, där bland annat distriktssköterskans specialområde,  APA. Sverige.