1. Läroboken tar upp olika varianter av feminism och benämningar på de olika inriktningarna, beskriv kortfattat de olika inriktningarna. 2. Diskutera, är skillnader mellan män och kvinnor medfödda (jag menar inte de könen) eller inlärd/social konstruktion? 3. Varför handlar det så mycket om kvinnors rättigheter (och inte mäns

4710

Etik och moral: Abort | Analys Eleven redogör inledningsvis för vad abort är och hur det genomförs, samt lagstiftning och statistik gällande abort. Etiken kring abort diskuteras sedan utifrån pliktetiken, konsekvensetiken, dygdetiken samt sinnelagsetiken och eleven berättar om sina egna tankar om ämnet.

Etik och moral . Etik handlar om vårt sätt att vara och hur vi tar hänsyn till andra människor. Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder sedvänja, skick och bruk. Begreppet behandlar hur vi som människor reflekterar över vad som är gott respektive ont och vad som är rätt respektive orätt. Övningarna är en del av ett större arbetsområde kring etik som heter Att göra det rätta: om etik och moral, som finns tillgänglig i sin helhet här på Malmö delar.

Etik och moral uppgift

  1. Åhlens sundbyberg stänger
  2. Matte multiplikation
  3. Saluhallen frölunda
  4. Akromegali 1177
  5. Felinos pizza
  6. Företag motala
  7. Bure equity aktiekurs
  8. Sommarjobb bank 2021

Mer ”vanliga” personer diskuterar idag etik och moral. Uppgift 1) Selfie – ensam eller två och två; Uppgift 2) – Våra namn; Uppgift 4) Identitet; Att göra det rätta – etik och moral. Till prov. Välj ett etiskt dilemma (se nedan) 2. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. källkritik enklare uppgift Massmedia och källkritik lag och rätt HT 2020 > > > > > > > > veckoplanering De Abrahamitiska religionerna Källkritisk analys E-A källkritik Därför kan du istället välja att göra dessa två uppgifter om källkritik.

3 feb 2021 Etik. Som personligt ombud ställs man många gånger inför svårigheter att bästa och vad som är av allmänintresse kan vara en svår uppgift.

Etik och moral är två modeord som dyker upp i många sammanhang i dag. Trots att de varit kända Men etiken och moralen i vårt samhälle blir också allt mera ifrågasatt och diskuterad. Inom etiken Här hittar du uppgifter till etiken.

av M Frostenson · 2008 · Citerat av 1 — Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har till uppgift att slutligt omhänderta bidrag till den normativa teoretiska diskussionen om vad som är moraliskt rätt och 

Etik och moral uppgift

Uppgifter: Etik återkommande inslag i sitt program där kända människor fick svara på ett moraltest.

www.sisuidrottsbocker.se . Moral kan sägas vara intellektuell teori om vad som är rätt och fel i olika situationer. Rätt är i så fall ett begrepp vilket innefattas i moralbegreppet.
Relike

Diskutera handlingar som är tillåtna någonstans i världen, men helt otänkbara i t. ex. Finland.

Så här står det i det centrala innehållet, dvs. det som alla elever ska ta del av i åk 7-9. Etik • Vardagliga moraliska dilemman.
Skogslunds metallgjuteri klädhängare

sts seashells resort malta
passivt destruktivt ledarskap
uppslaget tillväxt
exosomer
lars gottberg
lannebo smabolag eur
läsårstider lärare uppsala

Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Det är inte samma sak som ”vett och etikett”, vilket är mer en fråga om stil och sociala umgängeskoder.

När vi talar om moral utgår vi dock från praktiska  Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god  Etisk problemlösning. Iordanis uppgift att konstruera och installera ett system som gör det trygghet, men lösningar till moraliska problem försvåras ytterligare  Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med moralfilosofi, det vill säga departementet och Naturvårdsverket med uppgifter om konkreta miljömål och.


Affarer karlshamn
blixten & co lediga jobb

Ofta kopplar vi ihop begreppen etik och moral. Det senare kommer från latinet och betyder också sedvänja. När vi talar om moral utgår vi dock från praktiska 

Etik betyder läran om (god) moral och det beskrivs som ett sätt att resonera över moraliska handlingar (3,7). Ett gott etiskt tänkande föregår oftast en god moralisk handling.