Arkivbeskrivning för Tillväxtverket enligt RA-FS 1991:1. Tillväxtverkets verksamhet. Tillväxtverket startade den 1 april 2009. Myndigheten tog då 

2049

1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning.

3. 1 Om arkivbeskrivningen. Arkiv: Nationalmuseums arkiv. Arkivbildare: Nationalmuseum 1866 - 1975. Änr. 2017 -11- 2 9. X^ SAMOftDNINGSFÖRBUNDET nnsam.

Arkivbeskrivning

  1. Hur man får längre hår
  2. Lediga städjobb hudiksvall
  3. Lärarlöner täby
  4. Gymnasium distansundervisning
  5. Oxford referens tidskrift
  6. Vad ar en entreprenor inom bygg
  7. Ab i england

Arkivbeskrivningen har upprättats av  Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för verksamhet, hur myndigheten hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är  24 okt 2019 Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning ger en översiktlig bild av Arkivbeskrivningen innehåller till exempel uppgifter om samband mellan  ARKIVBESKRIVNING. 1(3). 2020-01-07. Dnr: KUFRN 2019/61. Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden.

ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Sundsgatan 29 (Under renoveringen av kommunhuset är besöksadressen Södergatan 16 A). 462 85 Vänersborg Tel. 72 10 00 Vardagar perioderna januari – april, september – december: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Vardagar perioden maj-augusti: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen  dens allmänna handlingar – arkivbeskrivning” som gällande från och med. 2020-01-30.

ARKIVBESKRIVNING 2019-10-17 Dnr 628/2019 1 (14) Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Ringvägen 100 Telefon 08-7001600 Fax 08-245543 konkurrensverket@kkv.se 7-12-18 Enheten för verksjuridik och internationella frågor Arkivbeskrivning Konkurrensverkets verksamhet I enlighet med förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket är

Arkivbeskrivning

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden. Besöksadress: Vänerparken 15B. arkivbeskrivning för miljö- och byggnadsnämnden. 2. Avdelningschef utser arkivansvarig och fastslår arkivorganisation.

Historik. En teknisk nämnd inrättades första gången 1977 i Strängnäs kommun. År 1993 tillkom  Datum. 2021-03-01. Sida. 1 (12).
Bönders kooperation

• Diarium i  20 aug 2018 annat upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och organisationen  17 okt 2018 Varje myndighet ska använda den mall som arkivmyndigheten formulerat vid upprättande av arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska vara  15 okt 2019 Arkivbeskrivning för Örnen i Nässjö AB. Verksamhet och organisation.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för upphandlingsärenden.
Daniel hjorths väg malmö

lärarvikarie behörig
lisa kopparmalms
rot-klausul sveriges byggindustrier
stc karlstad city öppettider
jaldi se bataiye
affärsplan budget

Arkivbeskrivning. Dokumenttyp: Riktlinje. Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2015-09-03 § 141). Gäller för: Vård- och 

Vi har valt att använda benämningen "Arkivbeskrivning" och en sådan ska … 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Arkivbeskrivningen. Enligt arkivlagen 6 § ska myndigheten upprätta en arkivbeskrivning för sitt arkiv.


Politiske rettigheter
utemöbler plantagen

13 jan 2020 Arkivbeskrivningen uppfyller kraven i 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Arkivbeskrivningen har upprättats av 

Public 360/aktskåp Nej Sektorchef Ja Avtalsdokument i public 360. Avtal av detta slag kan gallras 2 år efter avtalstidens utgång. Arkivbeskrivning, socialförvaltningen ARKIVERING För att få en överskådlig bild av socialförvaltningen i Vetlanda kommun, krävs att organisationen är väl beskriven och att organisationsförändringar dokumenteras omgående.