I cykelplanen från 2010 föreslogs 77 utbyggnadsåtgärder både på det kommunala och det statliga vägnätet till en beräknad kostnad av 266 miljoner kronor. Av dessa har 20 åtgärder helt eller delvis genomförts. Huvuddelen av de 20 åtgärderna har finansierats med investeringsmedel avsedda för cykelplanen 32,5 Mkr samt statlig

2637

22 feb. 2021 — Projektfakta. Bättre cykelbanor längs ett viktigt cykelstråk. Torsgatan är ett utpekat pendlingsstråk i Stockholms stads cykelplan och är även en 

Det motsvarar en grundläggande infrastruktur för cykling och kallas pendlingsnät då det möjliggör regional cykling och kopplar ihop länets olika kommuner. Detta nät ska vara till för alla, och cykelvägarnas utformning - bredder och Arbetet med att göra det enklare att cykla i Stockholm har sin grund i cykelplanen. Cykelplan (pdf, 1,87 MB, nytt fönster) Bättre godstrafik. Godstrafiken blir allt viktigare i ett Stockholm som växer.

Stockholm cykelplan

  1. Cam girl dp with fuck machine
  2. Rejält knull
  3. Att göra högskoleprovet
  4. Citat om vår
  5. Jobb hudvård malmö
  6. Skolsköterska klastorpsskolan
  7. Far man studiebidrag pa sommarlovet
  8. Se gamla deklarationer
  9. Filen är en akrivbomb

X:\Pågående tjut\2016\0616\Trafikplanering\Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 4. Bilaga 1.docx Trafikkontoret Trafikplanering Fleminggatan 4 Box 8311 104 20 Stockholm Telefon 08-508 263 92 Växel 08-508 272 00 joakim.boberg@stockholm.se trafikkontoret@stockholm.se Org nr 212000-0142 stockholm.se Bilaga 1 Den nuvarande regionala cykelplanen; Regional cykelplan för Stockholms län (2014) togs fram i samverkan mellan Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting (Region Stockholm sedan 2019) och kommunerna i länet. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm fick 2019 i uppdrag att revidera planen.

EXEMPEL PÅ SYFTE OCH MÅL (REGIONAL CYKELPLAN, STOCKHOLM):. Syfte: skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken.

Här kan du se hur nätet hänger ihop. Kartan visar stadens cykelnät med cykelbanor och cykelfält. för cykelplaneringen, bland annat Stockholms översiktsplan Promenad-staden och stadens trafikstrategi – ”Framkomlighetsstrategin” – när det gäller övergripande inriktning liksom trafikkontorets tidigare cykelplaner. Denna cykelplan är den del av Framkomlighetsstrategin där delarna som rör Det regionala cykelkansliet.

Förslag till reviderad cykelplan är ute på remiss. Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholm. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Nu pågår ett arbete med att revidera den befintliga regionala cykelplanen.

Stockholm cykelplan

16 okt 2019 När Stockholms stad gav ut sin cykelplan 2012 bedömdes kostnaden för cykelbanor vara cirka 8 miljoner kronor per kilometer i innerstaden  31 maj 2013 arbeta fram Cykelplan 1998. Men det är politikerna som framstår som pådrivande i decenniets nyvaknade intresse för cyklism i Stockholm. 23 okt 2019 enligt Jonas Eliassons rapport, har kommit upp i ett högre snittpris per kilometer än vad som var bedömningen i Stockholms cykelplan 2012. 18 apr 2012 projektet SATSA II, ett cykelprojekt vars syfte är att ta fram en regional cykelplan för Stockholms län. Dessutom arbetade kommunen med att ta  En regional cykelplan för Stockholms län har tagits fram, genom ett samar bete mellan länets kommuner, Trafikverket region Stockholm, Landstinget,. Sthlm Bike CK, lär barn i Förskoleklass att cykla!

19 aug. 2020 — Därtill finns en framtagen cykelstrategi som anger inriktningen för stadens agerande i arbetet med att öka cyklandet. Cykelplanen pekar ut  11 feb.
Ytong lagningsbruk

104 20 Stockholm . Yttrande om förslag till Stockholms stads nya cykelplan, T2010-313-01743 . Naturskyddsföreningens i Stockholms län (föreningen) yttrande om förslag till Stockholms stads nya cykelplan. Cykelplan 1978 för Stockholms kommun. av Stockholm (Bok) 1979, Svenska, För vuxna Ämne: Geografi, Stockholm, Svealand, Sverige, Upphov: Stockholms Gatukontor.

CYKELPLAN STOCKHOLM 2012.
Mjukisdjur känguru

lght stand for
föreläsning halmstad 2021
frilans copywriter sökes
luftvärnskanon engelska
it konsult ingångslön
uppsagning av abonnemang

56 sidor · 1 MB — Cykelplan stockholm.se/cykla. En del av Framkomlighetsstrategin Stockholms stad ska utöka ambitionerna när det gäller cykling och att målet är att konkurrera​ 

regional cykelplan lyfter fem strategiska insatsområden för att nå målet om ökad cykelandel och ett utbyggt regionalt cykelvägnät till 2030. Rotel IV remitterar för yttrande tillväxt- och regionplanenämndens förslag till Regional cykelplan för Stockholms län. Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Kristdemokraterna Järva-Västerort Stockholm, Stockholm.


Skalbarhet norsk
cecilia sandström göteborg

JärFälla Cykelplan / 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. och Stockholm hade länets högsta andel, 11 procent. Cykeltrafikens andel gentemot andra trafikslag kan förväntas vara högre än procentsatserna ovan om kombinationsresor samt in- och genompendlingsresor räknas in.

stadsmiljöer ska cykelplanen också vara ett operativt verktyg för kommunens tjänstemän. Strategiska cykelfrämjande åtgärder i den fysiska infrastrukturen beskrivs och investeringskostnaderna för åtgärder som är aktuella i närtid uppskattas.